BIO výrobky na českém trhu

BIO výrobky na českém trhu

Je zajímavé sledovat každoroční nárůst tržeb za bio výrobky (potraviny, kosmetika, detergenty, oblečení). Zatímco v roce 2008 zaujímaly 7,7% trhu v EU, v roce 2010 to bylo 8,3% a v roce 2011 8,8%. V absolutních číslech se jedná o každoroční nárůsty v řádech sta milionů Euro. Podíl nezávisle certifikované bio kosmetiky na všech bio výrobcích představuje 11%.

Bio - ano či ne?

Nákup bio výrobku je i otázkou stylu života. Vědomí, že daný produkt byl vyroben šetrně k životnímu prostředí, je pro mnoho spotřebitelů prvotním impulzem pro jeho nákup. Z pohledu sortimentu lze rozlišit čtyři kategorie certifikovaných výrobků, které souhrnně (ale ne zcela přesně) označujeme jako bio produkty - bio potraviny, bio kosmetika, bio rostlinné suroviny, bio oděvy. Každá z nich má poněkud jiné požadavky na vybrané vlastnosti.

Přesto mají dva základní společné body:

a) nezávislá certifikace a průběžné ověřování dodržení podmínek, za nichž byla certifikace udělena

b) prokázané šetrné vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

Pokud pokládá spotřebitel tyto podmínky za významné, pak by měl při výběru preferovat bio výrobky.

Biopotraviny

Představují skupinu bio produktů s nejlepší legislativní regulací. V EU se na všechny bio potraviny vztahuje společná legislativa, jejich prodej je kontrolovaný inspekčními orgány. V ČR platí zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Bio potraviny jsou značeny na obalu ochrannými známkami a musí obsahovat bio suroviny pocházející z certifikovaného ekologického zemědělství. V České republice pracují tři certifikační instituce a největší, co do objemu, je firma KEZ o.p.s.

Biokosmetika

V rámci EU neexistují jednotná pravidla pro biokosmetiku. Není pravděpodobné, že v horizontu několika let dojde k sjednocení zásad. Přesto existuje obecný rámec pravidel s názvem COSMOS standardy, které se zavázaly dobrovolně dodržovat firmy, které vyrábějí certifikovanou biokosmetiku.

Chce-li dnes výrobce kosmetiky uvést v souvislosti se svým výrobkem označení BIO, nic mu v tom nebrání a nemusí splňovat jakékoliv požadavky na kvalitu v této oblasti. Spotřebitel tak nemá jistotu, že kupuje skutečně bio kosmetiku.

Externí certifikace bio kvality – záruka, že kosmetika splňuje požadavky BIO a přírodní

V jednotlivých členských zemích EU vznikly dobrovolné (na rozdíl od bio potravin) programy certifikace bio kosmetiky. Jejich účelem je, aby nezávislý inspekční orgán potvrdil, že kosmetický přípravek má skutečně charakter přírodní a bio kosmetiky. V České republice tuto certifikaci provádí KEZ o.p.s., v Německu je to hlavně BDIH, ve Francii Ecocert (Cosmebio), ve Velké Británii Soil Association.

Jaké jsou garance u certifikované bio a přírodní kosmetiky?

Pokud si kupujete bio kosmetiku nezávisle externě certifikovanou výše uvedenými společnostmi, máte jistotu, že splňuje minimálně tyto podmínky:

a) kosmetika obsahuje složky z ekologického zemědělství

b) kosmetika neobsahuje rizikové chemické konzervační látky

c) kosmetika neobsahuje syntetické parfémy

d) kosmetika neobsahuje geneticky modifikované suroviny

e) kosmetika neobsahuje PEG emulgátory

f) kosmetika neobsahuje syntetická barviva