Hydratace kůže - co bychom o ní měli vědět - I.část

Významově je stále ještě spojována hydratace s kosmetikou bohatou na vodu. I když se tato vazba nabízí, je logickým nesmyslem. Bohužel, pomáhají ji dosud šířit i někteří profesionálové v péči o pleť. Skutečná hydratace pleti souvisí především s látkami poutajícími vodu v pokožce.

Voda jako základ života
Tato jednoduchá chemická látka patří do skupiny anorganických sloučenin. Není tedy přímým stavebním prvkem organické hmoty, ze které se skládají živé organizmy, ale přesto je nezbytnou podmínkou existence našeho života. Předurčují ji k tomu zcela mimořádné fyzikálně-chemické vlastnosti. Ve vodném prostředí probíhají všechny biochemické procesy. Rozpustnost látek ve vodě má zásadní význam pro život. Lidské tělo dospělého člověka je tvořeno vodou přibližně z 55 - 65%. Bez přísunu energie ve stravě vydržíme i několik týdnu, avšak bez vody jen pár dnů.

Voda v kůži
Rovnováha mezi příjmem a výdejem vody organizmu je jednou z podmínek zdraví. Ztráta této schopnosti je život ohrožujícím stavem. Omezení schopnosti lidského těla hospodařit s vodou je vázáno na řadu onemocnění. Postižení ledvin, hormonální poruchy nebo rozsáhlé popáleniny mohou zapříčinit rozvrat vodního hospodářství. Právě u popálenin je zřejmé, jak zásadní význam má kůže pro udržování optimální hydratace celého organizmu, v těle je v kůži přibližně 20%. Nejvíce hydratována je druhá vrstva kůže - škára (dermis), na kterou připadá 80% "kožní" vody. Je zřejmé, že zásadní význam má přirozená hydratace škáry, kterou však nelze významně ovlivnit pomocí kosmetiky. Její obsah úzce souvisí především s dobrou hydratací těla jako celku. Škára představuje zásobárnu vody, která je zde poutána v kolagenní matrix, z níž významnou vazebnou složku pro vodu představuje kyselina hyaluronová. V ideálním případě existuje rovnováha mezi odparem vody z povrchu kůže a jejím rovnoměrným doplňováním do pokožky ze škáry.

Dobrá hydratace pokožky je zásadní pro její vzhled
Pokožka je bariérou, která brání ztrátám vody z těla. Její chronické poškození - například u atopického ekzému - vede k jejímu významnému přesušení. Nejlépe hydratovanou vrstvou pokožky je základní vrstva, která bezprostředně naléhá na hranici se škárou. S procesem rohovění se obsah vody významně snižuje. V rohové vrstvě, která tvoří povrch kůže, je obsah vody mnohem menší - 15 až 30% celkového obsahu vody v pokožce. Lze říci, že nejhlubší, rohová vrstva pokožky představuje "jezero", zásobující další vrstvy pokožky vodou. Voda, která takto doputuje až do rohové vrstvy, se postupně z jejího povrchu odpaří. I když je obsah vody v pokožce mnohem menší než ve škáře, je její zastoupení významné pro pocit "suchosti" či dobré hydratace a pro její celkový vzhled -napnutí-, vývoj drobných vrásek nebo tvorbu šupin na povrchu kůže.

zdroj: SynCare