Co je radiofrekvence

Co je radiofrekvenceRadiofrekvence je zkrácený název pro působení střídavého elektrického proudu na různé tkáně těla. Proud se šíří ve vlnách o vysokých frekvencích v řádech megahertz. Rozkmitává okolní molekuly za vzniku tepla. Jeho účinků se využívá v lékařství i v kosmetice.

Radiofrekvence se používá i v chirurgii - tak zvaná radiofrekvenční ablace -, která slouží v léčbě křečových žil, v kardiologii, ale také v onkologii. Kosmetická radiofrekvence se stává stále běžnější součástí profesionálního salonního kosmetického ošetření. Přístroje jsou zpravidla bi nebo tri polární. To umožňuje zmenšení hlavice a lepší cílení ošetření například na oblast okolo rtů, očí nebo na čelo. Lékařské RF bývají větší.

Monopolární radiofrekvence
Větší hloubka průniku - elektrody jsou od sebe významně vzdáleny. Využití nachází u větších přístrojů v dermatologii a flebologii. Používají se ablativní i neablativní. Indikacemi jsou především cévní abnormality, hloubkový resurfacing, léčba křečových žil (endovenózní ablace) a redukce podkožního tuku.

Bipolární a tripolární radiofrekvence
Průnik je především na úrovni pokožky a částečně škáry - elektrody jsou blízko sebe v rámci jedné hlavice. Je vhodná pro profesionální salonní péči. Působí především na obnovu kolagenních vláken - pevnost a pružnost kůže - a má omlazující účinek. Díky velikosti hlavic je možné použití i kolem očí, úst a nosu.

Kdy se radiofrekvence nesmí používat
V případě implantovaného pacemakeru, kovových implantátů v místě ošetření a jeho okolí, v těhotenství, u nádorových onemocnění, u čerstvých výplních, srdečně-cévních chorob, u poruch srážlivosti krve, u těžších stavů cukrovky a při depresích.

 

Radiofrekvenční neinvazivní resurfacing obličeje
Toto téma se objevilo na přelomu tisíciletí nejdříve v USA, ale během několika let se stalo doslova hitem speciálního kosmetického ošetření.
Co zapříčinilo, že radiofrekvence se konečně rozšířila i do salonů krásy?
Zásadní význam měla miniaturizace a úprava výkonu pro kosmetické účely. Velké radiofrekvenční přístroje - většinou monopolární, které se používají v estetické medicíně především pro řízenou lipolýzu podkožní tkáně, vyžadují nejen obsluhu zdravotnickým personálem, ale také řadu opatření pro případ nežádoucích účinků - především možného vzniku tukové embolie.
Kosmetické radiofrekveční přístroje jsou menší a zpravidla jsou vybaveny bi a tripolárními elektrodami. Jejich velikost je uzpůsobena pro menší plochy obličeje, případě i jiných částí těla. Obecně mají menší výkon, což je v případě kosmetického ošetření dobře. Tkáň se prohřívá spíše u povrchu kůže - energie se soustředí především v pokožce a částečně ve škáře, a to má pozitivní vliv na kolagenní vlákna. Opakováním procedury dosahujeme tak zvaného kontrolovaného radiofrekvenčního neinvazivního resurfacingu obličeje. Pleť se zjemňuje a vypíná, redukují se hlubší vrásky a jemné mizí. Účinek je závislý na charakteru pleti, typu přístroje a také na zvolené technice.

zdroj: SynCare