Vegani - kosmetika

Vegani - kosmetikaVegetariánská strava se stala běžnou součástí života mnoha lidí a je obecně akceptovaným způsobem výživy dospělých. Na druhé straně vegani jsou stále ještě považováni za raritní skupinu osob. Je to i proto, že veganství je především komplexním náhledem na život, někdy kontroverzním, ale hodným respektu.

Veganství je nejen výživový směr, ale také specifická životní filozofie. Na rozdíl od vegetariánství vegani nepřijímají žádné živočišné produkty. Přestože je veganství velmi staré, dodnes vyvolává vášnivé diskuze v laické i odborné veřejnosti. Nezřídka jsou vegani předmětem určité míry intolerance většinové společnosti.

Principy veganství
Vegan nepřijímá žádné živočišné produkty, avšak kategorii tzv. čistého vegana nelze získat v průběhu života. Čistým veganem může být pouze člověk, který od narození nepřijímá žádné živočišné produkty, s výjimkou mateřského mléka. Právě tento životní úsek veganství je kritizován, a to nejen lékaři. Na druhé straně není pravdou, že vegani odmítají kojit své děti. Naopak, existují doporučení, jak, za dodržení zásad veganské stravy, optimalizovat výživu v průběhu kojení. Jedná se především doplňování vitaminu D, B12 nebo omega-3 nenasycených mastných kyselin. I když historicky se uvádějí osoby, které se měly stát vegany již v útlém dětství na základě rozhodnutí rodičů, nezdá se pravděpodobné, že se jednalo o tak zvané čisté veganství, a spíše jde o jistou formu sebepropagace.

Veganství u dětí a dospívajících
Zatímco veganství dospělých je dnes ve vyspělých zemích s dostatečnými neživočišnými zdroji potravin akceptováno i většinou odborníků na výživu, u výživy dětí a kojenců jsou názory odborníků mnohem zdrženlivější. Ve standardizovaných výživových protokolech je uvedeno, že čisté veganství není doporučeno kojencům, batolatům ani adolescentům. Za problematický je označen především nedostatečný příjem esenciálních aminokyselin, vitaminu D a B12, které neposkytuje veganská strava v dostatečné míře, nebo vůbec.

Veganství dospělých
I když existují určité výhrady odborné veřejnosti i zde, je dnes obecně považována veganská výživa v dospělosti za bezpečnou. Neexistují nezávislé epidemiologické studie, které by potvrdily zdravotní rizika. Podmínkou je optimalizovaná veganská strava a současně vědomí vegana, že dobrovolně vylučuje některé zdroje živin a musí je nahradit jinými. Vegan musí střídat a vybírat zdroje potravin, protože určitá produkce může být více zatížena škodlivinami z hnojiv nebo vyčerpáním pole, na kterém je potravina pěstována.

Veganská kosmetika
Jak již bylo uvedeno, souvisí veganství se specifickým životním postojem, který je zaměřený na soulad s přírodou, šetření jejích zdrojů a používání ekologických způsobů při jejich využití. Nástup biokosmetiky pozorujeme od přelomu tisíciletí a její specifická třída - veganská kosmetika - se významněji prosazuje přibližně od roku 2015. Zjednodušeně lze říci, že veganská kosmetika je zvláštním typem biokosmetiky, ze které jsou vyloučeny všechny suroviny živočišného původu. Vegani také často vyžadují potvrzení, že kosmetika nebyla testována na zvířatech, což je ale obecným požadavkem na všechny kosmetické přípravky na trhu EU.

zdroj: SynCare