Co dělat, když uhodí tropické dny

Co dělat, když uhodí tropické dny

Mnoho lidí se domnívá, že vliv vysokých teplot na kůži je neutrální. Poukazují na fakt, že pokud cestují do jižních zemí, nepozorují žádné problémy s aklimatizací. Zapomínají, že náhlé zvýšení teploty samo o sobě nebezpečí nepředstavuje, avšak kombinace vysoké teploty a vysoké vlhkosti může mít velmi nepříznivý dopad nejen na kůži.

Ve střední Evropě je po povodních extrémní vlhkost
V půdě je po povodních zvýšený obsah vody. Při prudkém zvýšení teploty dojde ke skokovému nárůstu vlhkosti vzduchu. To je hlavní faktor, který může velmi nepříznivě ovlivnit stav kůže, na rozdíl od suchého tepla v jižních zemích.

Vliv extrémní vlhkosti na vnímání teploty
Zvýšená vlhkost, která ve střední Evropě může stoupat až na hodnoty blízké 90%, zapříčiní, že pocitově bude teplota ještě méně snesitelná. Vzdušná vlhkost bez proudění nás ,,obaluje“ teplými párami vody. Pokud bude vítr jen minimálně foukat, zvýší se naše vnímání vzdušné teploty až o +5°C. Vysoká vlhkost vzduchu způsobí, že teplo bude ještě méně snesitelnější. Při teplotách kolem 35°C budeme mít pocit, jakoby bylo mírně nad 40°C. Tělo na to bude reagovat zvýšeným pocením, tedy zvýšenou ztrátou vody.

Zvýšení rizika spálení pokožky
Pára ve vzduchu může tvořit určitou clonu před Sluncem, na druhé straně, pokud zkondenzuje na drobné kapky, ty naopak působí zvýšený rozptyl UV záření. Za takových podmínek se kůže snadněji spálí.

Zvýšení rizika dehydratace kůže
Vlhkost vzduchu bude postupně klesat a převáží vliv vysokých teplot. Kůže tímto mechanizmem ztratí rychle část své vlhkosti. Opálení může navíc vyvolávat mírný zánět, který urychluje ztráty vody.

S délkou působení tepla a přímého slunce se účinky násobí
Pokud bychom byli vystaveni pouze suchému teplu (některý typy saun), můžeme je i při teplotách kolem 45°C snášet docela dobře. Jakmile však zkombinujeme vlhkost, teplo a přímé sluneční záření, reaguje naše kůže tak,že chrání organizmus proti násobeným negativním účinkům. Pokud stav trvá několik dnů, obranné mechanizmy kůže se postupně vyčerpávají. To se projeví nejen poklesem hydratace, ale také snížením schopnosti chránit kolagen ve škáře před nepříznivými účinky UV záření.