Depilace

Depilace

Pojem depilace znamená dočasné odstranění chloupku, které se provádí depilačním krémem, kdy se chemicky rozruší struktura chloupku, také holením nebo vytrháváním. Tento pojem se často plete s termínem epilace, který je však definován jako trvalé odstranění růstového centra chloupku, a to nejčatsěji tzv. elektrokoagulací, která se provádí za pomoci epilační jehly. Ta se při zákroku zavádí vlasovým folikulem do kůže, kde je růstové centrum vlivem elektrického výboje trvale zničeno.   

Jedná-li se o ojedinělé chloupky v obličeji, zejména na bradě nebo nad horním rtem, můžeme je šetrně odstranit pinzetou tak, jak běžně vytrháváme chloupky při úpravě obočí. To znamená, že je vytrháváme ve směru růstu, jelikož jedině tak prakticky nedochází k žádnému poškození ústí folikulu. Před zákrokem i po něm je dobré použít dezinfekční roztok. Je-li nežádoucí ochlupení na větší ploše, např. na nohou nebo na rukou, odstraňujeme je nejlépe depilačními vosky či  různými depilačními přístroji.

Jako nejúčinnější se jeví depilace voskem. Z depilačních vosků je znám vosk studený a vosk, který před použitím zahříváme na příslušnou teplotu. Studený vosk se v tenké vrstvě nanáší na silnější plastovou fólii, která se přitlačí na pokožku ve směru růstu chloupků a rychlým trhnutím se poté v protisměru sejme. Toto se opakuje tak dlouho, dokud chloupky ulpívají na vosku; v opačném případě vrstvu vosku vyměníme. Po depilaci je nutné kůži otřít houbičkou zvlhčenou v teplé vodě, ošetřit dezinfekčním přípravkem a zapudrovat např. dětským zásypem. Den po zákroku je dobré pokožku nevystavovat slunci a nemáčet. Zvlášť choulostivá jsou depilovaná místa na vnitřní straně stehen. Teplý vosk se aplikuje přímo na kůži a až poté se na něj přikládá větší pruh silnější fólie, která se opět trhnutím proti směru růstu chloupků odstraní. Další ošetření je stejné jako u studeného vosku.

Depilace prováděná za využití přístrojů spočívá obvykle v rychlém vytrhávání chloupků pomocí otáčející se spirály. V jiných případech může být chloupek seříznut pomocí frézy nebo jiných depilačních přístrojů založených na principu holicích strojků. Ani v těchto případech však nesmíme zapomínat nejen na pečlivou dezinfekci kůže, ale také na dezinfekci přístroje.