Dny slunce bez rizika 4.- 6. června 2008

 

Osvětový projekt

DNY SLUNCE BEZ RIZIKA 

Laboratoře VICHY ve spolupráci s vybranými partnerskými lékárnami organizují již osmý ročník osvětového edukativního projektu DNY SLUNCE BEZ RIZIKA.

DNY SLUNCE BEZ RIZIKA navazují na celosvětové edukativní aktivity Laboratoří VICHY. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti
o možných rizikách slunečního záření a doporučit vhodné chování na slunci.

Projektu, který proběhne ve dnech od 4. do 6. června se účastní letos více než 100 lékáren z celé České republiky. Informace o nebezpečí slunečního záření a poradenství o vhodné ochraně před tímto zářením bude podávat odborník na danou problematiku – speciálně vyškolený lékárník.
Z výsledků epidemiologické studie z roku 2007 s cílem diagnostikovat a zvýšit povědomí o péči o pokožku, získané z Center zdravé pokožky, vyplývá, že hlavní obavou českých žen při sluneční expozici je rakovina kůže (55%), pak spálení kůže (45%) a v neposlední řadě předčasné stárnutí kůže (42%). Pouze 18% žen používá vysoký ochranný faktor (SPF).

Průběh poradenství v lékárně: lékárník poskytuje zdarma na vyhrazeném a dobře označeném místě  informace týkající se nebezpečí slunečního záření a jeho vlivu na kůži. Zájemcům určí fototyp a na základě toho i vhodné chování a efektivní ochranu při dané intenzitě slunečního záření. Každý účastník obdrží informační materiály s vlastní diagnostikou.
 
Odbornými garanty projektu jsou Česká dermatovenerologická společnost a Česká lékárnická komora.

Seznam partnerských lékáren projektu bude týden před akcí a po dobu konání akce
k dispozici na telefonní infolince 222 193 777.

Bližší informace k akci včetně seznamu lékáren na stránkách www.dnysluncebezrizika.cz

TISKOVÝ SERVIS:
Eva Riegerová, Parnas, tel. +420 602 200 029            
e: parnas.film@atlas.cz