Fytoterapie: Zdraví z přírody

Fytoterapie: Zdraví z přírody

Výraz fytoterapie vznikl z řeckých slov fyton – rostlina a therapeuein – léčit, a jedná se tak o léčebnou metodu, dříve nazývanou bylinkářství, která využívá léčivé síly rostlin. I přesto, že masivní rozmach chemie a výroby syntetických léčiv, který nastal v průběhu 19. stol., přírodní produkty téměř vytlačil, těší se v současnosti znovu velké oblibě. Jedním z hlavních důvodů jsou některé vedlejší účinky uměle vytvořených léků a také celosvětově vzrůstající zájem o ekologii a přírodu. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že je fytoterapie v celosvětovém měřítku praktikována třikrát až čtyřikrát častěji než klasická medicína.

Využívání rostlin v lékařství je zřejmě stejně staré jako lidstvo samo. Byliny byly prvními léky, se kterými se člověk setkal, avšak první písemné zmínky o využívání rostlin k medicínským účelům najdeme až na hliněných sumerských tabulkách pocházejících z období okolo 3000 př. n. l. V této době byly byliny nejdostupnějšími a mnohdy jedinými léky a jejich výběr a způsob použití vycházel zejména z náhodných nebo intuitivních poznatků. Bylinkářství bylo obvyklou formou léčby až do konce 18. stol., kdy se o slovo začaly postupně ucházet všemožné chemické preparáty. V současnosti, kdy máme bohaté znalosti o jednotlivých léčivých rostlinách, se dávné léčebné prostředky a zkušenosti staly svébytnou vědou.

Fytoterapeuti, jejichž počet stále narůstá, používají k léčbě pouze přírodní zdroje a odmítají postupy tradičního farmaceutického průmyslu, který se snaží využívat jen některé extrakty z rostlin. Působení celé rostliny jako jedinečného komplexu látek se totiž často liší od účinků izolovaných složek. Léčivé rostliny bývají nazývány malou chemickou laboratoří, jelikož se vyznačují mimořádně širokým spektrem účinků, díky kterým může takový lék zasáhnout na více místech najednou. Fytoterapie tak pomáhá při velkém množství onemocnění včetně těch dlouhodobých. Obecně platí, že byliny účinkují o něco pomaleji než syntetické léky, jelikož obsažené účinné látky nejsou tak koncentrované. Snižují však nežádoucí vedlejší reakce a posilují ozdravné schopnosti organizmu.

Kromě léčení konkrétních onemocnění může být fytoterapie využita i jako prevence a prostředek ke zvýšení vitality. Účinnost léčby je zaručena správným výběrem použitých rostlin. Je důležité, aby byla využita její nejvhodnější část, tedy ta s nejvyšším obsahem aktivních látek. Účinnou část je třeba sbírat v době, kdy je obsah látek nejvyšší. Např. kořen se sbírá na podzim či brzy na jaře, nať před rozkvětem nebo v květu. Na závěr ještě důležité ponaučení – čerstvá bylina má daleko větší účinek než bylina sušená.