Hodnota pH a její význam

Hodnota pH a její význam

Hodnota pH je uváděna u mnoha kosmetických přípravků a informuje nás o tom, zda je daná látka (nejčastěji tekutina) kyselá, neutrální nebo zásaditá. Za neutrální jsou považovány látky s hodnotou pH 7, ke kterým patří např. chemicky čistá voda. Hodnotu nižší než 7 mají látky kyselé, tedy mnohé kyseliny, hodnotu vyšší než 7 mají látky zásadité neboli alkalické. V případě, že jejich pH přesáhne hodnotu 12, jedná se o louhy, které, podobně jako kyseliny, mohou na pokožce vyvolat nebezpečné poleptání.

Naše kůže je chráněna tenkým filmem, který obvykle vykazuje slabě kyselou reakci v hodnotách pH 5 – 6. Na některých místech se však vlivem specifických faktorů může pH pohybovat i v oblasti alkalické. To může být způsobeno některými bakteriemi nebo sníženým odpařováním potu v oblasti kožních záhybů. Aktuální hodnoty pH kožního povrchu jsou však silně individuální a jsou ovlivněny také momentálními dispozicemi.

Kožní film má schopnost vyrovnávat výkyvy pH a může tak být účinnou bariérou proti chemickým škodlivinám různého druhu. Podle některých pramenů je prokázána ochrana pokožky před plísněmi a bakteriemi. Optimální pH kosmetických přípravků by se proto mělo pohybovat v oblasti hodnot 5 – 6, aby pleť nebyla zbytečně zatěžována nutností vyrovnávat se s odchylkami od fyziologické hodnoty pH.

Na hodnoty pH se, hlavně v reklamách, často klade až přehnaný důraz. U kosmetických přípravků je důležité vyvarovat se hlavně extrémním hodnotám pH, pokud však nejsou podmínkou jejich účinnosti, jako je tomu např. u přípravků sloužících k depilaci. Je-li použití takových přípravků nezbytné, nesmíme zapomenout narušenou kůži posléze ošetřit. Význam pH však netkví jen v jeho informativní funkci, ale má svůj význam i při výrobě kosmetických přípravků, jelikož stabilita či účinnost některých látek je na této hodnotě v různé míře závislá.

Aktuální hodnoty pH se v praxi zjišťují dvěma způsoby. Buďto se přesně změří za pomoci elektronického přístroje pH-metru, nebo se jeho orientační hodnota určí pomocí indikátorových papírků. Tento způsob měření je pro kosmetické účely zcela postačující a je také mnohem levnější a rychlejší. Vlastní měření se provádí tak, že indikátorový papírek se vloží do zkoumaného roztoku a po několika vteřinách se provede srovnání s předtištěnou barevnou stupnicí, u které jsou uvedeny hodnoty pH odpovídající dané barevné změně.