Hydratace pleti

Hydratace pleti

I přesto, že péče o pleť a používání různorodých kosmetických přípravků je pro čím dál více žen samozřejmostí, pojem hydratace i nadále zůstává pro většinu z nich nesrozumitelný a matoucí. Hydratace v obecném slova smyslu vyjadřuje podíl vody v tkáních, v mezibuněčné hmotě, popř. i v jiných strukturách. Z kosmetického hlediska je tento pojem vymezen pro podíl vody v pokožce, především v jejích vnitřních partiích. V této oblasti však není možné hydrataci zevními prostředky ovlivnit, jelikož tomu brání vodní bariéra, která ji udržuje na stabilní úrovni. Hydratace je v těchto partiích ovlivňována nesčetnými specifickými faktory, mezi něž patří naše stáří, pohlaví, genetické dispozice, stravovací návyky či pitný režim.

Hydratační přípravky v kosmetice jsou tedy takové přípravky, které ovlivňují podíl vody v kůži nad vodní bariérou. K dosažení dokonalé funkce pokožky je však nutné, aby byla tato hydratace přiměřená. Nadbytek i nedostatek se na kůži projevuje nepříznivě. Platí zásada, že hydratovat pokožku je velmi jednoduché, avšak docílit optimální hydratace a tento stav udržet je náročné a složité. Vyžaduje to kvalitní a ochranné přípravky o nejvhodnějším složení. Takový přípravek by měl chránit kůži ve všech zevních podmínkách stejně jako nepoškozený kožní film.

Pojem hydratace je v kosmetice často zaměňován s termínem hydrofilní či hydrofobní. Hydrofilní je pojem pro typ emulze, v jejíž zevní fázi je voda. Krémy tohoto charakteru se označují jako hydrokrémy. Hydrofobní je pojem pro typ emulze, v jejíž zevní fázi je olej. Takové přípravky jsou označovány jako oleokrémy. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že hydrokrémy jsou podstatně více odvislé od zevních podmínek, např. od vlhkosti vzduchu. Optimální hydratační přípravek je tedy takový, u něhož vyváženost emulze zachovává za různých vnějších podmínek přiměřenou hydrataci nad vodní bariérou.

Při kosmetickém ošetření je velmi důležité, aby byl zvolen bez ohledu na reklamu takový hydratační přípravek, který je určený současnému stavu pleti a který efektivně doplní, případně nahradí, přirozený kožní film nebo za extrémních vnějších vlivů zesílí ochranu pokožky.