Hydratace pokožky - rozumíme tomu pojmu?

Hydratace je slovo mající původ v starořeckém podstatném jménu hydór, znamenajícím vodu. Zatímco v běžném životě je nám pojem hydratace zoravidla jasný, v kosmetice je často mnohoznačný a bývá objektem řady mýlek.

Sine aqua non vita est
Bez vody není života - tak zní doslovný překlad této latinské věty. Na Zemi není bez vody možná žádná forma života a vědci se domnívají, že obdobně tomu bude i kdekoli ve vesmíru. Zatímco bez potravy může vydržet člověk i několik týdnů, bez vody umírá v důsledku metabolického rozvratu během několika dnů.

Proč je "neživá" voda základem života
Voda je anorganická sloučenina, čirá, bez barvy a charakteristického zápachu. Molekula vody je tvořena dvěma atomy vodíku vázanými polární vazbou na atom kyslíku. Za normálních okolností by tato slabá vazba vedla k tomu, že voda by byla plynného skupenství. Avšak díky vodíkovým můstkům - nevazebným interakcím mezi sousedními molekulami vody - se jedná o kapalinu. Rozpouští se v ní řada látek.Právě tyto vlastnosti ji předurčily k tomu, aby se stala "médiem" života.

Voda v lidském organizmu
Abychom pochopili vztah vody k hydrataci kůže, je nezbytné vysvětlit rozdíly v jednotlivých typech přítomné vody v organizmu:
1. volná voda - slouží k rozpouštění látek - např. řada solí, oxid uhličitý, kyslík ...
2. oxidační voda - vzniká jako produkt spalování tuků, cukrů, bílkovin
3. hydratační voda - je vázána na koloidy. Právě tento typ vody významně ovlivňuje hydrataci kůže.

Voda v kůži
Pro kosmeticky optimální vzhled kůže je zásadní především hydratace svrchních vrstev pokožky. Pro celkovou funkčnost kůže má zásadní význam také vazba vody ve strukturách druhé vrstvy kůže - v škáře (dermis).
V nejsvrchnější vrstvě pokožky - rohové vrstvě, je až 40% veškeré vody pokožky. Z kosmetického hlediska to znamená, že optimální hydratace rohové vrstvy pokožky je zásadní pro udržení její vláčnosti, jemnosti a turgoru.
Voda ve druhé vrstvě kůže - v škáře - je přítomna uvnitř buněk (buněčná voda) a vně buněk (mezibuněčná voda). Významná část mezibuněčné vody je poutána ve formě gelu tvořeného vodou, kyselinou hyaluronovou a hydratovanými částmi kolagenních vláken. V průběhu stárnutí, kdy dochází k úbytku kolagenu a kyseliny hyaluronové, nastává pokles vody ve škáře. Tím se mění vlastnosti celé kůže.

Hydratovat kůži znamená dodat jí víc, než jen vodu
Voda není v kůži přítomna ve formě volné vody, jak ji vidíme například ve sklenici, ale v koloidním nebo v pravém roztoku. Jsou v ní rozpuštěné nebo rozptýlené látky typů solí, některých kyselin, ale také zbytků buněk pokožky - korneocytů, které mají schopnost ve vodě bobtnat. Tuto skupinu látek nazýváme souhrnně přirozený hydratační komplex.

Snížená hydratace = chybná bariérová funkce kůže
Při narušení bariérové funkce kůže - popáleniny, omrzliny, poleptání, dlouhodobé dráždění chemickými látkami, atopický ekzém, profesionální dermatózy aj. - nastává zvýšená ztráta vody z kůže. Úroveň bariérové funkce kůže lze stanovit měřením TEWL - transepidermální ztráty vody. Místa měření TEWL v lékárnách a salonech najdete na syncare.cz/diagnostika/

Hydratační látky v kosmetice
Voda je součástí hydratace kůže, ale sama nehydratuje. Tuto schopnost mají látky s vazebným účinkem na molekuly vody. Kromě výše zmíněného hydratačního komplexu k nim řadíme také glycerol (glycerin), ureu (močovina), některé polysacharidy nebo bílkoviny.

V suché pokožce chybí látky vážící vodu
Suché pokožce chybí především vodu poutající složky a současně se nedostatečně tvoří ochranný tukový kožní film. Prosté dodání vody - například z gelů - nepřináší žádný efekt. Tento stav vyžaduje aplikaci emulzí (krémů, tělových mlék), které obsahují jak lipidické složky typu olejů, tak hydratační látky. Vysoce hydratační účinek má z dermokosmetiky SynCare například SEBUCEL zklidňující tělové mléko, Hydratační tělový balzám 100% kyselina hyaluronová a vitamin C nebo na pleť obličeje BioMineral Hydratační krém.

zdroj: SynCare