Jakou máte pleť?

Jakou máte pleť?

I přesto, že diagnostika pleti je v odborných kosmetických kruzích často diskutovaným tématem, stále se ještě nejedná o ucelenou a dokonale propracovanou metodu. Z hlediska praktické potřeby jsou její poznatky stále nedostatečné a většinou nepoužitelné k tomu, aby bylo možné určit potřeby té a té pleti. Je třeba mít na paměti, že i v rámci zděděného genotypu se v průběhu života kvalita pokožky mění a vhodná péče vždy vychází z jejího aktuálního stavu, který hodnotíme podle promaštění, tonizace a hydratace, reaktivity a fotoreaktivity, prokrvení, barvy, genotypu a povrchové struktury, pigmentace, ochlupení, změn na kůži, také podle celkového zdravotního stavu.

Promaštění

    Podle promaštění dělíme pleť na normálně promaštěnou, suchou, mastnou a uhrovitou. Normální pleť poznáme podle toho, že ve středních partiích bude vždy trochu mastnější s viditelnějšími póry, zatímco postranní partie budou jemnější a sušší. U suché pleti je tvorba kožního mazu snížená, typické je pnutí, pocit suchosti a matný vzhled. Pokud není tato pleť správně ošetřována, může dojít k svraštění a tvorbě drobných vrásek. Mastná pleť je pravým opakem. Produkce mazu je nadměrná a pokožka je na první pohled lesklá a pórovitá. Působí zhrubělým, někdy až nečistým dojmem. Uhrovitá pleť má také zvýšenou produkci mazu, avšak maz není olejovitý, ale tužší, kašovitý. Pokožka často působí sušším dojmem, většinou je jemná, šupinkovatá, někdy se sklonem ke zvýšené citlivosti.

Tonizace

    Podle tonizace dělíme pleť na tonizovanou, která je napnutá, pružná a optimálně hydratovaná. Dále na pleť mírně ochablou, vyznačující se slábnoucím tonusem, úbytkem kožního mazu a pružnosti. A také na pleť ochablou, která má snížené schopnosti vázat vodu a kterou poznáme podle mnohočetných vrásek, svěšených tváří a pokleslých víček. Krajní stav představuje kůže po ozáření.
Reaktivita a fotoreaktivita
Dalším kritériem je reaktivita a fotoreaktivita pokožky. Odolná pleť reaguje na zevní vlivy přiměřeně a z kosmetického hlediska s ní nejsou žádné problémy. Citlivá až přecitlivělá pleť má většinou vrozenou sníženou odolnost skoro proti všem vnějším vlivům včetně kosmetických přípravků. Alergická pleť se vyznačuje chorobnou přecitlivělostí na určité látky nebo skupiny látek, přičemž alergie je obvykle vyvolána až opakovanou aplikací daného přípravku. K určení citlivosti slouží také fotoreaktivita, jejíž podstatou je reakce kůže na UV paprsky, na sluneční záření.

Prokrvení

    Prokrvení je důležité pro správné určení techniky ošetření pleti i volbu vhodných přípravků. Je-li prokrvení zvýšené, projevující se skvrnami na krku, v dekoltu či na tvářích, a to při jakémkoliv nervovém napětí, nikdy nevolíme přípravky ani techniku s prokrvujícími účinky. Totéž platí i u rozšířených žilek v obličeji, které mohou být dokonce příznakem růžovky, nemoci vznikající nejen špatným prokrvováním, ale i poruchou činnosti mazových žláz.

Barva kůže

    Barva kůže nám o nás samotných může ledacos prozradit. Je závislá na mnoha faktorech, mezi které patří množství a rozložení kožního barviva, barva kožního vaziva, prokrvení kůže, také stupeň nasycení krve kyslíkem. Hydratovaná kůže je bělejší než kůže dehydratovaná. Ta je tmavší, nažloutlá a bývá více průsvitná. Výrazné zčervenání může být předzvěstí vysokého krevního tlaku, mírné profialovění známkou špatného okysličování, bledost zase může provázet nízký krevní tlak či chudokrevnost. Ve většině případů barvu pleti neovlivníme, maximálně ji nalíčením upravíme.

Genotyp a povrchová struktura pleti

    Charakter struktury zevního povrchu pokožky je vrozený a celoživotně neměnný. Rozlišujeme kůži jemnou, hrubou, drsnou, šupinovatou či zarudlou. Podle toho potom volíme správnou kosmetiku a techniku jejího ošetření. Vzhledem k tomu, že struktura kůže je neměnná, můžeme ji pouze opticky, vzhledově vylepšit.

Pigmentace

    Při hodnocení pigmentace rozlišujeme množství pigmentu a jeho rozložení v kůži. Ideální je jeho rovnoměrné rozvrstvení. Nerovnoměrnosti způsobují pihy či jaterní skvrny. V některých případech může dojít i k úplné ztrátě pigmentu (depigmentace).

Ochlupení

    Ochlupení bývá ojedinělé nebo výrazné, a to většinou nad horním rtem a na bradě. Někdy se setkáváme s jemným ochmýřením, pokrývajícím postranní partie obličeje nebo i část tváří. V některých případech může dojít až k hypertrichióze, tj. k nadměrnému ochlupení.

Nežádoucí projevy na kůži

    Nežádoucími projevy na kůži jsou myšleny různé kožní vady, jizvy, výrůstky, bradavice, skvrny či kožní choroby. Zde je nutné rozhodnout, co je ještě kosmetická vada a co raději přenechat lékaři.