Kryoterapie: Nebojte se mrazu!

Kryoterapie: Nebojte se mrazu!

Pozitivní účinky nízkých teplot na organismus využívali už Egypťané (2500 před n. l.). Účinky chladu později zkoumal Hypokrates (5. století před n. l.). Dále se ledových a sněhových zábalů využívalo v době napoleonských válek. Při zraněních bylo často zapotřebí amputací, které by bez znecitlivění mrazem byly příliš bolestivé. V současné době došlo k velkému pokroku pomocí zkapalňování a dlouhodobého uchovávání plynů. V první polovině 20. století se zrodila kryobiologie, která je definována jako věda o buněčných změnách podmíněných extrémně nízkými teplotami. Samotná kryoterapie se zavedla do praxe o něco později a její vznik je připisován Japonci Toshiro Yamauchimu, který se svým týmem vytvořil první kryogenetickou komoru (1978).

Kryoterapie znamená léčbu chladem s využitím teplot nižších než -100 °C. Polarium je komora, ve které terapie probíhá. V tomto léčebném zařízení člověk stráví pod dohledem odborníků v teplotách až do – 150°C tři minuty. Důvod, proč hluboký mráz pacientovi neublíží, vyplývá ze skutečnosti, že uvnitř polaria je jen upravený suchý vzduch, absolutně zbavený vlhkosti. Není tedy vůbec snížená teplota vnitřního těla, prudce se však ochladí jeho povrch. Tato strategie napomáhá silnému periferní prokrvení, urychlení metabolismu a hojivých procesů. Také způsobuje radikální zvýšení hladiny hormonů tlumících zánětlivé reakce, zatuhlé svaly se uvolňují a na mnoho hodin zmizí i dlouhodobá bolest, včetně bolesti zad a bolestí pohybového ústrojí. Zvyšováním počtu T-lymfocytů polarium dokáže ovlivnit výkonnost imunitního systému. Trápí-li vás celulitida, lupénka nebo máte-li potíže s menopauzou (přechodem) je kryoterapie vhodným lékem. Napomáhá dokonce i lidem trpícím roztroušenou sklerózou a osteoporózou. A co může být v dnešní hektické době zásadní, tato léčba ovlivňuje nejen fyzické, ale i psychické zdraví. Potlačuje úzkost a dráždivost. Zlepšuje koordinaci a rozhodování. Usměrňuje přesnost myšlení, orientaci v prostoru a emocionální kontroly.

Každý klient se před vstupem do komory musí podrobit zdravotní prohlídce. Mezi nejvýznamnější kontraindikace kryoterapie patří alergie na chlad, velká únava a podchlazení organismu, klaustrofobie, stažené cévy a sraženiny v cévách, slabá funkce štítné žlázy, rozsáhlé rány, závažné onemocnění dýchacích cest, onkologické a infekční onemocnění, těhotenství, užívaní některých léčiv či neúměrná citová labilita. Klient musí před procedurou dodržovat důležité zásady. Nesmí mít mokré vlasy a v intervalu 4 hodin před vstupem do kryokomory nesmí absolvovat žádnou aktivitu, při které by došlo ke zvlhčení či zapocení tělesného povrchu. Nesmí se sprchovat, ani vstupovat do prostoru sprch. Dále není povoleno konzumovat alkohol, kofeinové nápoje a žádné jiné návykové látky několik hodin před zahájením léčby. Před každým jednotlivým vstupem do komory je klientovi změřen krevní tlak, pokud dojde k jakémukoliv změněnému stavu je povinen informovat zdravotnický personál.

Kryoterapie je nejen zajímavým zážitkem, ale napomáhá svými blahodárnými účinky k podpoře zdravého organismu. Navštivte polarium a přesvědče se sami.