Která vůně je ta pravá?

Která vůně je ta pravá?

V souvislosti s mohutným rozvojem parfumerie jako průmyslového odvětví se již po řadu let vypracovávají a stále doplňují různé třídící systémy vůní. Tyto systémy jsou vytvářeny nejen pro potřebu výrobců vonných látek, ale slouží také k orientaci koncového uživatele ve velkém množství různých produktů. Jednotlivé parfémy by měly být verbálně charakterizovány tak, aby u uživatele dokázaly vyvolat subjektivní představu té které vůně. To je však v mnohých případech poměrně obtížné, jelikož doposud neexistují přesné termíny pro vyjádření čichových vjemů. Často se proto používají výrazy, které jsou spojeny s vůněmi nebo pachy vyskytujícími se v přírodě.

Podle nejnovějšího způsobu třídění rozeznáváme následující skupiny vůní:

Květinové vůně

Nejrůznější květinové vůně byly a jsou stále oblíbené. Pro svoji pestrost a variabilnost patří k vůním nadčasovým. Na přelomu 19. a 20. stol. se těšily největší přízni především jednoduché květinové vůně, ale postupem času se začaly stále častěji objevovat bohatší květinové fantazie. Půvabné a romantické květinové komplexy se mohou kombinovat s mnoha dalšími prvky, a tak vznikly další podskupiny. Květinové vůně se dále dělí na květinově zelené, květinově ovocné, svěže květinové, květinové fantazie, květinově aldehydické a sladce květinové.

Orientální vůně

Od sladce květinových vůní je jenom krok k vůním orientálním. V nich jsou použity především prvky balzamické, dřevité, kořenité, ambrové a mošusové, ale i vůně vanilky a exotických květů. Na evropských trzích se tento typ vůně začal objevovat již na počátku 20. stol. a v současnosti se těší největší oblibě v USA a v oblastech Blízkého a Středního východu. Orientální parfémy jsou komponovány buď ve směru sladce orientálním nebo kořenitě orientálním.

Chyprové vůně

Tento typ vůně je ve své nejjednodušší podobě tvořen svěžím komplexem citrusových silic s kontrastními mechovými a některými květinovými prvky. Chyprové parfémy jsou nadčasové a je možné je kombinovat s mnoha dalšími vonnými látkami. První moderní chyprové fantazie se objevily na počátku 20. stol. a módní byly zejména ve 40. a 50. letech. V nové podobě se na trhu znovu hojně objevují od 70. let. Chyprové vůně mají devět podskupin, mezi které patří např. vůně chyprově ovocné, chyprově zelené, chyprově tabákové či chyprově jehličnaté.

Fougerové vůně

Také fougerové vůně, které se uplatňují především v pánské kosmetice, jsou značně variabilní a objevují se v několika modifikacích. Jednoduchý fougerový komplex se sestavuje z prvků levandulových, mechových a ze sladce vonícího kumarinu. Moderní fougerové fantazie obsahují zejména nové syntetické vonné látky, které jim propůjčují zajímavé efekty. Rozlišujeme čtyři podskupiny, a to svěží fougerové, květinově fougerové, fougerově dřevité a sladce fougerové.

Citrusové vůně

Citrusové vůně patří k nejstarším v celé historii parfumerie. Jejich mimořádná svěžest a téměř univerzální kombinovatelnost s mnoha dalšími vonnými typy je řadí k celosvětově nejoblíbenějším a prakticky nestárnoucím vůním. Obvykle se tento typ vůně vyskytuje ve třech variantách jako vůně citrusově květinová, citrusově zelená a jako fantazie s dominující citrusovou vůní.

Levandulové vůně

Levandulové vůně s charakteristickou bylinnou svěžestí jsou po léta oblíbené jak v pánské, tak i v dámské kosmetice a na mnoha trzích mají stále své pevné místo. Obvyklé jsou kombinace s některými kořenitými a jehličnatými prvky. Takovéto kompozice mají zvláštní pikantní svěžest a uplatňují se zejména v pánské kosmetice.

Mošusové vůně

Mošusové vůně mají zvláštní postavení, jelikož se, s výjimkou krátkého období popularity v 70. letech, v novodobé parfumerii vyskytují jako samostatné typy jen ojediněle. Mošusové komplexy jsou však univerzálně použitelné v ostatních parfémových kategoriích.