Není sůl jako sůl

V pohádce Sůl nad zlato se Jan Werich roztrpčoval, že dcera jej miluje jen jako sůl. Nakonec se však ukázalo, že sůl je nenahraditelná, a tím se skutečně přibližuje hodnotě zlata.
I v kosmetice mají některé soli důležitou úlohu jak pro stabilitu přípravků, tak pro výsledné účinky. Lze tvrdit, že soli jsou jednou z nejčastějších složek kosmetiky.
Sůl není jen chlorid sodný
Soli hrají nezastupitelnou roli v podmínkách existence života. Jedná se o chemické sloučeniny, ve kterých je některý prvek vázán s druhým prvkem pomocí iontové vazby. Ta je obecně slabší, než vazba kovaletní, která je typická například pro uhlovodíky.
Soli tedy relativně snadno v chemických reakcích vznikají a rády opět zanikají. Právě tato „ochota“ reagovat je jejich důležitou vlastností. Například běžný chlorid sodný je významný nikoli jako sloučenina, ale jako zdroj jednotlivých prvků - sodíku a draslíku. Podobně, komplexní sůl - fluorofosforečnan sodný - je zásadním strukturním zdrojem fluoru pro sklovinu.

Sůl ve výživě člověka
Vytýkáme-li druhému člověku že moc solí, máme na mysli sůl kuchyňskou, což je ve většině případů chlorid sodný. Ten se pro účely výživy získává buď těžbou jako klasická kamenná sůl, nebo vysoušením z mořské vody. Jeho denní příjem by neměl překročit 5 g, což odpovídá dvou gramům sodíku. U osob se zvýšeným krevním tlakem je maximální přípustná dávka do 3 g.
Chlorid sodný je dochucovadlo a je nezbytné si uvědomit, že řada potravin již obsahuje přirozenou nebo přidanou sůl. Vnímání slanosti je subjektivní a se zvyšující se dávkou kuchyňské soli se hranice „neslaného“ zvyšuje. Průměrný příjem kuchyňské soli v ČR je 14 až 15 g, což třikrát převyšuje doporučenou dávku. Tyto vysoké hodnoty se spolupodílejí na chorobách srdce a cév, ledvin nebo na rozvoji osteoporózy. Spotřebitelé by měli sledovat obsah soli na etiketách potravin. Typicky nízký obsah sodíku bývá v čerstvém masu, včetně ryb, v mléce a v mléčných výrobcích (s výjimkou tvrdých a tavených sýrů). Naopak vysoký obsah sodíku nacházíme v uzeninách, dehydrovaných polévkách a v slaných pochutinách.
Slané chuti se dá odvyknout a moderním trendem jsou soli s nízkým obsahem sodíku. Jedná se vždy o směsi chloridu sodného s jinými jednoduchými solemi - například s chloridem draselným nebo uhličitanem hořečnatým.

V kosmetice jsou soli vítány
Zatímco ve výživě člověka je chlorid sodný ostře sledovanou látkou, v kosmetice je běžně využíván a, dlužno podotknout, zcela bezpečně. Slouží jako zahušťující složka do šamponům, ale má rovněž příznivý vliv na stabilitu některých emulzí. Na druhé straně je nepřítelem gelů na bázi karbomerů, jelikož je rozkládá. Proto slané prsty, které jsou namáčeny do kelímku s karbomerovým gelem, vedou brzy k poklesu jeho viskozity.
Nezastupitelnou roli mají solná zrna také v přípravcích pro peeling těla. Jejich význam stoupá zejména v poslední době, kdy přírodní peelingové prostředky dostávají přednost před syntetickými peelingovými částicemi. V kosmetice běžně využíváme i jiné typy anorganických solí. Ty mají prokazatelně příznivý vliv na výživu kůže. Jedná se především o soli draslíku, vápníku nebo hořčíku.
SynCare nabízí přípravky HYDROGENIA biominerální tonikum ve spreji a REVITALIA revitalizující celulární voda ve spreji které tyto soli kombinují.

zdroj: SynCare