Pravidla soutěží na portále plet.cz

Pravidla soutěží na portále Plet.cz:

  1. Pořadatel soutěže je Portál Plet.cz, Andrea Haraštová, Malešovice 152, 66465 Malešovice, IČ: 65781741
  2. Soutěž je konána vždy v přesně stanoveném termínu. Druh výhry či odměny se týká vždy pouze konkrétní soutěže, v termínu, ve kterém je výhra či odměna specifikována. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit specifikovanou výhru či odměnu jinou výhrou či odměnou.
  3. Maximální množství výher na jednu osobu je vždy konkrétně zmíněno v každé soutěži.
  4. Vymáhání účasti či výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.
  5. Výhry budou výhercům doručeny přepravní společností nejpozději do 4 týdnů po ukončení soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výher způsobené přepravcem.
  6. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, Portálu Plet.cz a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.
  7. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Portál Plet.cz, Andrea Haraštová, Malešovice 152, 66465 Malešovice. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci dat na období 3 let od průběhu soutěže.
  8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání.
  9. S dotazy je možné se obrátit na telefon 733 121 753 nebo na email info@plet.cz