Přehled hyperpigmentací

Co vyvolává zbarvení kůže

Barva kůže je dána řadou faktorů, je důležitým diagnostickým znakem a rozlišuje také jednotlivé světové rasy. Hlavním pigmentem je melanin. Chemicky se jedná o derivát aminokyseliny tyrozinu. Melanin je tvořený buňkami melanocyty, které jsou deponovány v bazální vrstvě pokožky a "vystřelují" pigment do vyšších vrstev pomocí výběžků - melanozomů. Hlavní buňky pokožky keratinocyty pigment přeberou a posouvají jej k povrchu.

Existují dva typy melaninu. Eumelanin je hnědočerný a převažuje při opálení nebo u osob s přirozeně tmavou pletí. Feomelanin je načervenalý, vyskytuje se významně u osob se světlou kůží a jsou jím tvořeny například pihy. Zbarvení kůže je ovlivněno i dalšími faktory, jako je prokrvení, tj. přítomnost hemoglobinu a hladina jeho metabolických produktů v krvi - např. bilirubinu. Umělou pigmentaci vyvoláme tetováží.

Vliv UV záření na tvorbu pigmentu
UV složka záření:
• působí na "posun" pigmentu k povrchu kůže
• vyvolává tvorbu nového melaninu
• stimuluje vznik melanocytů
Působení UV záření na kůži se liší u osob se světlou a s tmavou pletí. V řádech několika sekund nastává u nechráněné kůže poškození mnoha kožních buněk, především v úrovni jejich DNA. Tento proces je intenzivnější u světlých fototypů I a II, částečně III. Proto je nezbytné na počátku opalování, kdy je kůže ještě bledá, volit vysoké UV faktory ochrany.

Hyperpigmentace
Jedná se vždy o ohraničenou zvýšenou pigmentaci, kontrastující s okolím.
Ženy pokládaly ještě na konci 80. let minulého století za největší problém, který chtějí kosmetikou péči řešit, vrásky. Ale již přelom minulého a současného tisíciletí situaci podstatně změnil. Na přední místo se dostaly změny a posuny pigmentu v kůži. Jednak bezprostředně souvisí s nadměrným opalováním nebo nesprávnou UV ochranou, ale současně se objevují i jako jedna ze známek stárnutí pleti.
Zdánlivě paradoxně jsou melaninové hyperpigmenatce kůže častější u osob s barevnou pletí než u bělochů.
Rozdělujeme je do několika skupin:
1. pihy a hyperpigmentace podmíněné věkem nebo nadměrnou expozicí UV záření
2. podmíněné kožním onemocněním
3. vyvolané léky a hormonálními příčinami
4. nerovnoměrným rozložením pigmentu.

Hyperpigmentace vyvolané nadměrnou a nevhodnou expozicí UV záření
S tímto typem se setká kosmetička nebo lékárník nejčastěji. Pravidelně po letním období přicházejí ženy i muži, kterým po opalování zůstává často neblednoucí pigmentace. Souhrnně je označujeme jako melasma. Typické je postižení mezi 20. a 40. rokem, častěji u žen s vyšším! fototypem. Typicky je postižený obličej – tváře, čelo, nos, horní ret, brada nebo nos. Zvláštním typem melasma je chloasma uterinum, která je podmíněna, kromě UV záření, také hormonálními vlivy, včetně antikoncepce, a je typická i pro období těhotenství.

Pozánětové hyperpigmentace

Jedná se o druhý, relativně častý typ, se kterým je možné se setkat. Lokalizovaná nadměrná tvorba pigmentu vzniká jako důsledek proběhlého kožního onemocnění a často v kombinaci s UV zářením. Mnohdy vidíme hyperpigmentace po akné, ekzémech, psoriáze nebo některých autoimunitách či po alergických reakcích, včetně kosmetiky. Kosmetička nebo lékárník se mohou pokusit o zesvětlení pigmentu po akné, jiné typy vždy přenechají odbornému lékaři.

Prevence hyperpigmentací a depigmentační látky
Je nezbytné zdůraznit, že neexistuje účinná látka, která by spolehlivě řešila všechny typy běžných hyperpigmentací.
Velmi důležitá je především prevence. K ní patří zejména důsledná fotoprotekce faktory 30 až 50+ i při běžném pobytu na slunci, vyloučit návštěvy solárií a konzultovat s lékařem léky, které mohou podporovat hyperpigmentace.

Kyselina azelaová
- je velmi bezpečná, dobře tolerovaná a účinná látka, která se používá jak v léčivech, tak v kosmetice. Je obsažena v léčivém přípravku Skinorem a kosmetice SynCare White Action krém. V obou případech jde o 20% koncentraci.
Arbutin
- jedná se o přírodní derivát hydrochinonu. Získává se zpravidla z kaštanů.

zdroj: SynCare